Dấm có tác dụng gì? Cách làm dấm?

Dấm là một gia vị có rất nhiều công dụng đặc biệt là trong chế biến món ăn. Nhiều món ăn dùng dấm để khủ mùi và tăng hương vị, và nhiều người cũng dùng dấm làm nguyên liệu khủ mùi trước khi chế biến món ăn.

Công thức mới đăng

Tải dữ liệu