Dầu mè có tác dụng gì? Dầu mè dùng để làm gì?

Dầu mè cũng được coi là một loại dầu trực vật tuy nhiên có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn vì vậy mà đầu mè có giá thành cao hơn so với những lợi dầu thực vật thông thường. Dầu mè khi chế biến sẽ làm tăng lên hương vị của món ăn.

Công thức mới đăng

Tải dữ liệu