Đường mật là gì? Đường mật có tác dụng gì?

Đường mật cũng là một loại đường tạo vị ngọt như đường cát trắng tuy nhiên loại đường này còn tạo được màu nâu vàng cho món ăn cần chế biến nữa.