Đường phèn được làm từ gì? Tác dụng của đường phèn?

Đường phèn với nguyên liệu chính là đường mía. Đường phen này khi dùng có tác dụng thanh nhiệt, rất nhiều bài thuốc trị ho có dùng đến đường phèn.

Video hướng dẫn nấu ăn mới đăng

Xem thêm Tải dữ liệu

Công thức mới đăng

Tải dữ liệu