Đường trắng làm từ gì? Đường trắng dùng để làm gì?

Đường trắng được làm từ mía và được sử dụng rất rộng rãi. Đường có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều món bánh, kem hay những ly nước ngọt mát lạnh hầu như đều cần đến đường để tạo vị.

Công thức mới đăng

Tải dữ liệu