Các món ăn ngon ngày Tết hàn thực, Tết hàn thực ăn gì

Tuy có nguồn gốc bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng ngày Tết hàn thực của người Việt cũng mang những nét văn hóa đậm nét riêng. Vào ngày này, dân Việt sẽ làm các món ăn chín để dâng lên tưởng nhớ cội nguồn, những người có công ơn dưỡng dục sinh thành

Video hướng dẫn nấu ăn mới đăng

Tải dữ liệu

Công thức mới đăng

Tải dữ liệu