Điều khoản về sử dụng Website

Vui lòng đọc kĩ những điều khoản của chúng tôi trước khi sử dụng Site này.

Những điều khoản sử dụng ( "Điều khoản Sử dụng") (cùng với các tài liệu mà họ tham khảo) cho bạn biết các điều khoản mà bạn có thể sử dụng các trang web chính thức hoặc ứng dụng di động ( "Trang web" hoặc "App") của Nauzi. Sử dụng các trang web hoặc các ứng dụng bao gồm truy cập, duyệt, hoặc đăng ký để sử dụng trang web hoặc ứng dụng. Trang web này và ứng dụng được điều hành bởi Công ty TNHH Nauzi Việt Nam ( cập nhật đến năm 2020 ) và những chi nhánh của nó (là đơn vị kiểm soát, kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với Nauzi Việt Nam) Khi chúng tôi sử dụng các từ ngữ "chúng tôi", “tất cả chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc “Nauzi" , chúng tôi đề cập đến Công ty TNHH Nauzi Việt Nam và những chi nhánh của nó ( nếu có ). Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi hoặc App, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng nêu ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản sử dụng, bạn không phải sử dụng trang web hoặc App của chúng tôi.

1. CHÚ Ý HIỆN HÀNH

Các thông báo sau bổ sung ( "Thông báo áp dụng") cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc App: Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó đặt ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân của chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Cookie của chúng tôi, trong đó đặt ra các thông tin về tập tin cookie trên trang web của chúng tôi hoặc App. Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, trong đó đề ra những ứng dụng được phép và bị cấm sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc App.

2. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Nauzi Việt Nam được đăng ký tại Việt Nam như một công ty Trách nhiệm hữu hạn ,Mã số thuế 0108493777 và có trụ sở đăng ký tại Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Bắc Nam, Số 58 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại về trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng, hoặc trong bất kỳ vấn đề nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

3. THÔNG TIN VỀ SITE VÀ APP CỦA CHÚNG TÔI

Trang web và ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ công thức nấu ăn với tất cả mọi người miễn là họ có sử dụng internet, và đánh giá, theo dõi hay bình luận công thức nấu ăn của người dùng khác (các “Dịch vụ của Nauzi"). Các chức năng, dịch vụ của Nauzi được làm sẵn và hoàn toàn miễn phí sử dụng. Trang web của chúng tôi được thiết kế để làm việc trên hiện đại trình duyệt web như Internet Explorer, Safari, Google Chrome và Firefox, trên các hệ điều hành, và ứng dụng của chúng tôi được xuất bản trên các nền tảng iOS và Android. Các tính năng và khả năng tương thích có thể khác nhau giữa các trình duyệt web, hệ điều hành và nền tảng. Trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể không tương thích với các hệ thống phần cứng máy tính hoặc hệ điều hành khác. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong việc cung cấp các dịch vụ của Nauzi hoặc trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo như các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc App, bất kỳ nội dung trên chúng, hoặc các dịch vụ có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như vậy, sẽ không có tác hại nào gây ra từ các lỗi hoặc thiếu sót không mong muốn.

4. THÔNG TIN VỀ QUAN TRỌNG công thức nấu ăn

Tất cả các công thức nấu ăn trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng được cung cấp thông tin tổng quát và phát hành bởi những người dùng khác, như bạn, và không phải bởi Nauzi. Nauzi không sàng lọc hoặc kiểm tra công thức nấu ăn trước khi chúng được gửi lên, do đó có thể có một số công thức nấu ăn không phù hợp, không chính xác, an toàn, thành phần hoặc các phương pháp nấu ăn. Các công thức nấu ăn, ý kiến ​​và thông tin khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng không có ý định đưa tới lời khuyên mà bạn nên dựa, và việc sử dụng hoặc trông cậy vào bất kỳ công thức của nội dung khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoặc App có nguy cơ của riêng bạn. Nauzi không đại diện, bảo đảm hoặc cam kết khác, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, chất lượng, an toàn hoặc cho mục đích của công thức nấu ăn được công bố trên các dịch vụ Nauzi Vì thế: bạn nên xác minh bất kỳ thành phần bất thường hoặc tiểu thuyết hay phương pháp trong một công thức bằng cách tham khảo các nguồn khác; bạn nên thực hiện ở tất cả các lần với bất kỳ thông báo an toàn thực phẩm hoặc các bản tin do cơ quan chính quyền địa phương của bạn và bạn không nên mong đợi Nauzi lưu ý hoặc giải thích những nguy cơ chứa trong chế biến thực phẩm, phương pháp hay kỹ thuật nấu ăn, tiêu thụ thực phẩm nhất định .; và nếu bạn không phải là một đầu bếp giàu kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn hãy nhận hướng dẫn từ một đầu bếp giàu kinh nghiệm, hoặc cơ quan thích hợp khác, khi sử dụng công thức nấu ăn từ Nauzi, đặc biệt là đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​hay thắc mắc về bất kỳ công thức nấu ăn hoặc nội dung khác của Nauzi hoặc, nếu bạn tin rằng công việc của bạn có bản quyền và đã bị vi phạm hoặc bạn nhận thức thấy vi phạm nào khác, tài liệu đăng trên nauzi là bất hợp pháp hoặc không phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

5. USER ĐĂNG KÝ

liên quan đến trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập và xem các công thức nấu ăn mà không cần đăng ký như là một khách ( "Guest"). Tuy nhiên, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng nhiều hơn các dịch vụ Nauzi nếu bạn tạo tài khoản thông qua đăng ký sử dụng. Nếu bạn muốn đăng ký cho việc sử dụng các dịch vụ Nauzi, bạn phải hoặc điền các thông tin tài khoản yêu cầu hoặc có thể được yêu cầu của chúng tôi thông qua trình ứng dụng trong định dạng như có thể được xác định bởi chúng tôi theo thời gian, hoặc đăng ký bằng tài khoản của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google). Chúng tôi sẽ tiến hành các kiểm tra cần thiết về việc đăng ký trước hoặc sau quá trình đăng ký và một khi chúng ta thống nhất, bạn đã được đăng ký như là người dùng đã đăng ký ( "Thành Viên"). Chúng tôi có quyền xóa tài khoản của bạn và / hoặc từ chối việc sử dụng các dịch vụ của Nauzi của bạn trong toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: bạn không tồn tại; bạn không có một địa chỉ email có thể nhận email; bạn vi phạm các điều kiện sử dụng; bạn có hoặc dường như đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho chúng tôi. bạn là người chưa thành niên và đã không gửi thông tin tài khoản với sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ; để đối phó với các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm năng để kinh doanh của chúng tôi (như các mối đe dọa an ninh mạng), hoặc thực hành không được hoan nghênh, nguy hiểm hoặc những hành vi trong cộng đồng của chúng tôi; hoặc là cho bất kỳ lý do quy định tại mục 14 dưới đây.

6. TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU

Nếu bạn chọn để trở thành Thành viên, bạn phải xử lý thông tin tài khoản của bạn là bí mật. Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền để vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản của Điều khoản sử dụng. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất cứ ai khác ngoài bạn biết tài khoản của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi tại [email protected]

7. GIẤY PHÉP QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu của bất kỳ công thức nấu ăn, hình ảnh, đồ họa, ý kiến, thông tin, dữ liệu, văn bản hoặc các vật liệu khác mà bạn tải lên hoặc đăng trên trang web của chúng tôi hoặc App ( "Nội dung"). Tuy nhiên, khi bạn tải lên nội dung bao gồm công thức của bạn vào trang web của chúng tôi hoặc App, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, không độc quyền, bản quyền miễn phí (với quyền cấp phép) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, quá trình, điều chỉnh , sửa đổi, dịch, xuất bản, truyền, hiển thị và phân phối (bao gồm nhưng không giới hạn bởi phụ cấp giấy phép cho bên thứ ba) Nội dung như vậy hoặc các dẫn xuất của chúng trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc các phương pháp phân phối (hiện tại hay sau này phát triển) cho bất kỳ và tất cả các doanh nghiệp hoạt động của chúng tôi. Nếu không có giới hạn ở trên, bạn đồng ý rằng: Giấy phép này bao gồm quyền cho phép chúng tôi cung cấp, quảng bá và khai thác thương mại khi nội dung đó được tải lên trang web của chúng tôi hoặc App trong bất kỳ phương tiện, cách thức hoặc hình thức hoặc với những người dùng khác hoặc những người hợp tác với chúng tôi để phân phối hoặc công bố những nội dung này trên các phương tiện truyền thông và các dịch vụ khác sử dụng bổ sung như vậy là bởi vì chúng tôi hay những người dùng khác của trang web của chúng tôi hoặc App và những người khác, những người hợp tác với chúng tôi để phân phối hay xuất bản nội dung của bạn có thể được thực hiện mà không phải bồi thường, thanh toán cho bạn liên quan đến nội dung mà bạn tải lên trang web của chúng tôi hoặc App; và bạn không thể hủy bỏ từ bỏ tất cả các quyền nhân thân (và tất cả các quyền tương tự tại các nước khác) mà bạn có hoặc sẽ có ngay bây giờ hoặc trong tương lai đối với các nội dung mà bạn tải lên.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngoại trừ nội dung tải lên của bạn bao gồm cả công thức nấu ăn của bạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các dịch vụ Nauzi và tất cả các tài liệu trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, thiết kế, đồ họa, văn bản, hình ảnh, phần mềm, các file khác và việc lựa chọn và sắp xếp chúng ( gọi chung là "Tài liệu") đều thuộc sở hữu của chúng tôi và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cho bạn được quyền sử dụng các tài liệu đến mức độ nào, và chỉ trong phạm vi, cần thiết để truy cập và sử dụng các dịch vụ Nauzi cho sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn phù hợp với điều khoản sử dụng. Tất cả các quyền khác được bảo lưu. Vì thế: Bạn không phải sử dụng bất kỳ phần nào của các tài liệu trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý rõ ràng để làm điều đó từ chúng tôi và / hoặc (nếu có) cấp giấy phép của chúng tôi. Bạn không phải sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, video hoặc âm thanh trình tự hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt từ bất kỳ văn bản kèm theo. Bạn không được sử dụng nội dung bên ngoài trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng, đặc biệt là bằng cách xóa tình trạng bất kỳ đóng góp được xác định 'như các tác giả của nội dung trên trang web của chúng tôi hoặc App.

9. QUY TẮC ỨNG SỬ

Bạn đồng ý, thực hiện và thể hiện rằng bạn không được: Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền và thương hiệu, chúng ta, những người khác hoặc các bên thứ ba; Xâm phạm quyền sở hữu, quyền riêng tư và quyền hình ảnh của chúng tôi, những người khác hoặc các bên thứ ba; tiết lộ thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ email của một cá nhân cụ thể mà không được phép; Đăng ký nhiều địa chỉ email để có được nhiều tài khoản, trong khi chỉ có một người dùng duy nhất; Có được một tài khoản đại diện cho một người dùng đã đăng ký có tài khoản bị đình chỉ hoặc chấm dứt; Phân biệt đối xử, nói xấu hoặc gây tổn hại danh tiếng và uy tín của người khác hoặc các bên thứ ba; Thay đổi và / hoặc xóa dữ liệu có sẵn thông qua Dịch vụ Nauzi;

Mạo danh chúng tôi, những người khác hoặc các bên thứ ba (bao gồm cả tiêu đề email trị bệnh với mục đích làm sai lệch nguồn gốc của tiêu đề email và danh tính của người gửi); Truyền chương trình máy tính hoặc virus có hại hoặc gây ra những người dùng khác hoặc các bên thứ ba để nhận được các chương trình hoặc virus như vậy; Truy cập không được phép, hoặc tiến hành quét các cổng, tấn công từ chối dịch vụ, hoặc gửi thư rác các cơ sở của người sử dụng khác hoặc các bên thứ ba hoặc các phương tiện được sử dụng bởi các dịch vụ Nauzi (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết bị viễn thông, máy tính và các thiết bị khác, cũng như các phần mềm được sử dụng trong việc cung cấp các dịch vụ Nauzi bởi chúng tôi) và / hoặc gây ra hoặc cố gắng để gây nhiễu với việc sử dụng hoặc hoạt động của các cơ sở đó; Gửi mà không được người nhận cho phép, email không quảng cáo hay chào mời hoặc có tính chất gửi (bao gồm cả thư rác); cản trở việc nhận email bằng cách sử dụng khác hoặc các bên thứ ba; yêu cầu việc truyền tải email chuỗi và / hoặc truyền tải các email chuỗi phù hợp với yêu cầu đó; Đổi thông tin, thiết bị và phần mềm được sử dụng với mục đích vô hiệu hóa hoặc hạn chế chức năng kiểm soát truy cập của các máy chủ và các thiết bị khác; Tái sản xuất, sửa đổi, tháo rời, đảo ngược kỹ thuật hoặc phân tích các mẫu phần mềm chứa trong các tài liệu (trừ trong phạm vi pháp luật cho phép, và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy); Có được thông tin tài khoản mà không được phép hoặc thông qua gian lận (bao gồm, nhưng không giới hạn, bởi lừa đảo hoặc các phương pháp tương tự); Sử dụng các dịch vụ Nauzi cho các hoạt động thương mại, cho lợi nhuận và dự đoán lợi nhuận, trừ khi văn bản chấp thuận trước đã được thu được từ chúng tôi; Sử dụng các dịch vụ Nauzi cho chiến dịch bầu cử hoặc các hoạt động chính trị khác; Sử dụng các dịch vụ Nauzi trái với pháp luật và các quy định hiện hành; Cản trở hoạt động của các dịch vụ Nauzi hoặc cản trở việc trao đổi hay chia sẻ các nội dung do người sử dụng khác hoặc các bên thứ ba; hoặc gây hư hại cho chúng ta, những người khác hoặc các bên thứ ba bằng cách gây tổn uy tín của họ hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ; gây trở ngại đáng kể cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi thông qua các yêu cầu hoặc email lặp đi lặp lại, phù phiếm hay phật ý, nhưng vượt quá nghĩa vụ của chúng tôi và / hoặc không hợp lý; Vi phạm Điều khoản sử dụng; hoặc cản trở trật tự công cộng và đạo đức (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách truyền hoặc hiển thị nội dung đó có thể thúc đẩy và kích thích bạo lực, hình ảnh bất hợp pháp hoặc tự sát); Thiết lập một liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc App để khuyến khích bất kỳ hành động, bao gồm cả những người do các bên thứ ba, được mô tả trên đây; Trái với các yêu cầu khác mà chúng ta có thể áp dụng trong từng thời kỳ theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Nauzi; sử dụng các dịch vụ Nauzi theo cách Nauzi xét thấy không phù hợp hoặc không phù hợp. Nauzi sẽ đề cập đến các yếu tố như việc sử dụng điển hình của dịch vụ Nauzi của đa số người sử dụng, và thực hành ngành công nghiệp nói chung, khi xác định việc sử dụng đó là không phù hợp hoặc không thỏa đáng.

10. TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng, tải và xuất bản bằng cách sử dụng dịch vụ Nauzi. Chúng tôi không xem xét hoặc màn hình bất kỳ Nội dung của bạn trước những nội dung xuất hiện hoặc được chia sẻ. Bạn đại diện và bảo đảm rằng: Bất kỳ Nội dung mà bạn đăng đều tuân thủ các điều khoản sử dụng; Bạn có quyền sử dụng, đăng tải, đăng hoặc xuất bản nội dung cho ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi và cấp giấy phép cho chúng tôi như được nêu tại Mục 7; Việc sử dụng bởi Nauzi của Nội dung bạn tải lên, đăng hay xuất bản sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba, đối với các nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ nội dung đăng tải của bạn hoặc bất kỳ người nào khác của trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng, phạm vi cho phép của pháp luật. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ gửi bài bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi hoặc App theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn; nếu, theo ý kiến ​​của chúng tôi, bài của bạn không tuân thủ các điều khoản sử dụng hoặc nếu chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để bảo vệ chính mình, những người khác hoặc bất kỳ bên thứ ba; bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ và sao lưu nội dung của bạn.

11. THAY ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bao gồm Thông báo áp dụng ( "Thay đổi") bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này trong trường hợp: Của bất kỳ thay đổi trong luật pháp và các quy định hiện hành; Của bất kỳ thay đổi trong đặc điểm kỹ thuật hoặc hoạt động của dịch vụ Nauzi; Những thay đổi của chính sách nhóm Nauzi hoặc quy định nội bộ; Những thay đổi của các đặc điểm kỹ thuật dịch vụ hoặc chính sách dịch vụ của bên thứ ba bên ngoài được sử dụng bởi Nauzi hoặc kết nối với các dịch vụ Nauzi; Những thay đổi của môi trường kinh doanh Nauzi đang hoạt động; Nó là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm năng để kinh doanh của chúng tôi (như các mối đe dọa an ninh mạng), hoặc thực hành không được hoan nghênh, nguy hiểm hoặc những hành vi trong cộng đồng của chúng tôi; Nó là cần thiết để làm rõ hoặc thực hiện một sửa chữa bất kỳ phần nào của các Điều khoản Sử dụng bao gồm Thông báo áp dụng; hoặc là các tình huống bất ngờ khác có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản sử dụng bao gồm Thông báo áp dụng; Khác với các trường hợp nêu trên, chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng bao gồm Thông báo áp dụng, nơi mà chúng tôi tin rằng hợp lý cần thiết. Vui lòng kiểm tra trang này theo thời gian để thông báo về bất kỳ thay đổi như vậy mà chúng tôi làm, vì chúng có thể bó buộc bạn, trừ khi bạn chấm dứt tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi vật chất, bao gồm cả việc đăng tải khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc qua email đến địa chỉ email đã đăng ký khi đăng ký tài khoản của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Nauzi sau khi một sự thay đổi được thực hiện, bạn đồng ý với những thay đổi. Nếu bạn không chấp nhận một sự thay đổi: (i) nếu bạn là một khách hoặc đăng ký tài khoản được mô tả trong phần 5, xin vui lòng ngừng sử dụng Nauzi dịch vụ. Nếu bạn ngưng sử dụng các dịch vụ Nauzi theo quy định của đoạn trước đó, các thay đổi liên quan sẽ không được ràng buộc vào bạn.

12. THAY ĐỔI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC DỊCH VỤ APP VÀ NAUZ

Chúng tôi có thể cập nhật trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng từ thời gian để thời gian, và có thể thay đổi các tài liệu bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chúng tôi có quyền thay đổi và cải thiện các tính năng và chức năng của các dịch vụ Nauzi bất cứ lúc nào và theo quyết định của chúng tôi. Điều này bao gồm việc thêm, sửa đổi hoặc loại bỏ các tính năng và chức năng của các dịch vụ Nauzi cụ thể.

13. ĐÌNH CHỈ TẠM HOẶC ĐÓNG BĂNG DỊCH VỤ NAUZI

Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch Vụ Nauzi, hoặc bất kỳ tài liệu trên các trang web và ứng dụng sẽ luôn luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể đình chỉ, thu hồi, hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của Dịch vụ Nauzi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì lý do bất cứ Dịch vụ Nauzi của chúng tôi là không có bất cứ lúc nào hoặc cho bất kỳ khoảng thời gian. Chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn hoặc quyền sử dụng các dịch vụ Nauzi nơi chúng tôi đang rút chúng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý.

14. GIỚI HẠN, ĐÌNH CHỈ HOẶC HỦY SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn hoặc quyền sử dụng các dịch vụ Nauzi mà không cần thông báo trước mà chúng tôi tin rằng; Bạn đã vi phạm Điều khoản sử dụng; Bạn đã cho chúng tôi những thông tin sai sự thật; Bạn đang sử dụng dịch vụ Nauzi bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba; Nó là cần thiết để bảo vệ chính mình, những người khác hoặc bất kỳ bên thứ ba; Có khả năng là khiếu nại hoặc tố tụng có thể được đưa ra chống lại chúng tôi do các bên thứ ba do hoàn cảnh được kết nối để sử dụng Dịch vụ Nauzi; Nó không thể liên lạc được với bạn qua điện thoại, fax và / hoặc email; nó là một trường hợp khẩn cấp; và / hoặc nó là cần thiết cho hoạt động Nauzi dịch vụ. Hạn chế, đình chỉ hoặc hủy bỏ các dịch vụ Nauzi có thể dẫn đến một sự mất mát vĩnh viễn tiếp cận và sử dụng các khía cạnh nhất định của các dịch vụ, bao gồm cả nội dung tải lên của bạn, thậm chí nếu bạn sau đó đăng ký lại hoặc tái đăng ký vào các dịch vụ Nauzi.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Không có gì trong các Điều khoản Sử dụng không bao gồm hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, hoặc gian lận của chúng tôi hoặc che giấu gian lận, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ hoặc giới hạn bởi pháp luật. Trách nhiệm hữu hạn đến người dùng cao cấp Dịch vụ đăng ký: Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với tài đăng ký của các dịch vụ cao cấp được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại phát sinh (dù trong hợp đồng, sai lầm đó có sơ suất, vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc cách khác) thuộc hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ cao cấp thông qua trang web của chúng tôi hoặc App đến mức mất mát hoặc thiệt hại đó là một kết quả trực tiếp của sự vi phạm Nauzi của các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng, đến một giới hạn tổng hợp tối đa của Phí đăng ký trả User đăng ký để chúng tôi đối với các dịch vụ cao cấp. Ngoại trừ như quy định trong đoạn trước đánh dấu "trách nhiệm hữu hạn các dịch vụ cao cấp có thành viên mới": Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ người sử dụng của trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả do sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc nếu không, ngay cả khi có thể dự đoán, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ Nauzi. Cụ thể, và không có giới hạn đoạn văn trên đây của Phần này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, doanh nghiệp, hoặc doanh thu, gián đoạn kinh doanh, mất khoản tiết kiệm dự, mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến: Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong công thức, hay liệu khác; Sử dụng hoặc trông cậy vào bất kỳ liệu hiển thị trên trang web của chúng tôi hoặc App; Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng các máy chủ an toàn của chúng tôi hoặc bất kỳ và tất cả các thông tin không có bảo đảm cá nhân; Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ trang web của chúng tôi hoặc App; virus, phân phối tấn công từ chối dịch vụ, hoặc các tài liệu công nghệ độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc vật liệu độc quyền khác do việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc App hoặc download của bạn của bất kỳ tài liệu trên nó, hoặc trên bất kỳ trang web liên kết với nó; Nội dung của các trang web liên kết trên trang web của chúng tôi hoặc App; hoặc là nhu cầu của bên thứ ba, khẳng định, yêu cầu, phù hợp với, hành động hoặc thủ tục tố tụng khác chống lại bạn từ những người dùng khác, cáo buộc rằng nội dung của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc biển thủ bí mật thông tin của bên thứ ba;

16. KẾT NỐI INTERNET

Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm làm cho tất cả các thỏa thuận cần thiết để bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc App. Cụ thể hơn, bạn phải tự chịu chi phí của mình, chuẩn bị cho tất cả các thiết bị cần thiết để bạn có thể kết nối với internet bao gồm các thiết bị viễn thông cho việc truy cập vào internet, mạng viễn thông và / hoặc các dịch vụ viễn thông, phần mềm và các thiết bị đi kèm khác để sử dụng các Nauzi Dịch vụ. Bạn sẽ thanh toán cho bất kỳ khoản phí dịch vụ gắn liền với quyền truy cập vào internet, mạng viễn thông và / hoặc các dịch vụ viễn thông của sự lựa chọn của bạn.

17. LIÊN KẾT THỨ BA VÀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB HOẶC APP CỦA CHÚNG TÔI

Trường hợp trang web của chúng tôi hoặc App có chứa các liên kết đến các trang web và các nguồn lực được cung cấp bởi các bên thứ ba khác, các liên kết được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi đã không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên.

18. LUẬT ÁP DỤNG

Bạn sẽ giải quyết bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân của hành động hoặc tranh chấp (tuyên bố) mà bạn có với chúng ta phát sinh từ hoặc liên quan tới Điều khoản Sử dụng độc quyền tại các tòa án của Anh và xứ Wales, và bạn đồng ý để trình thẩm quyền cá nhân của tòa án như vậy cho mục đích của việc tranh tụng tất cả các tuyên bố như vậy. Luật pháp tiếng Anh sẽ được điều khoản Dịch vụ, cũng như bất kỳ khiếu nại có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi, mà không cần đến sự xung đột của các quy định pháp luật.

19. NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI

"Nauzi" và logo Nauzi được đăng ký thương hiệu Nauzi Inc tại Việt Nam và một số nước khác.

20. LIÊN HỆ

Để liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng gửi email cho [email protected] Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Nauzi